Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

notulen

terug naar overzicht

Maandag, 17 februari 2020

Notulen jaarvergadering Moby Dick 07-02-2020

Aanwezig: Ben Brouwer voorzitter/secretaris a.i., Sjaak van de Coolwijk penningmeester,
Gradje van de Brand bestuurslid vz a.i. , Mart de Graauw ondersteuner
peter van de Coolwijk,Theo Strik, Bert ottens, Ad van Uden, Rene Janssen, Willy van de Coolwijk, Eric Manders, Bas Driessen, Sjuul Lagarde, Ton Sluis, Riny van Orsouw, Peter van Zoest en Wim van Breda.
Afmeldingen: Jo Pijnenburg, St Sluis, G. Heurkens

Ben Brouwer heet iedereen van harte welkom en opent de ledenvergadering.


Verslag jaarvergadering 2019 werd zonder opmerkingen goedgekeurd.

Binnenkanaal
Binnenkanaal (kanaal van Macharense brug naar haven Oss) behoort nu formeel tot ons viswater.
Is nu opgenomen in visplanner app. Leden die hierover niet beschikken kunnen een formulier ophalen bij Herberg de Mulder op tijden zoals te vinden is op onze website. Tevens aanvullende
lijst viswater 2020 en zo nodig een voorlopig bewijs lidmaatschap(vbl).
Www.mobydick.mijnhengelsportvereniging.nl

Jaarverlag secretaris
Ben Brouwer leest zijn jaarverslag voor en werd goed ontvangen. Is te lezen op de website.

Jaarverslag penningmeester
Sjaak van de Coolwijk licht dit in het kort toe en geeft aan dat er geen financiƫle problemen zijn.
Betalingen aan derden zullen voortaan met internet bankieren gedaan worden. Sinds kort hebben we ook een pinpas er zal dan in principe ook geen contant geld meer in de kas zijn.

Vacatures bestuursfuncties
Ondanks het feit dat er verschillende vacatures zijn blijkt niemand zich aan te melden voor een bestuursfuncties waardoor er een zorgelijke situatie gaat ontstaan en hiermee het voortbestaan van Moby Dick. Alhoewel Ben Brouwer over de eeuwige jeugd lijkt te beschikken geeft hij met klem aan dat hij voor maximaal twee jaar het voorzitterschap op zich wil nemen, voorlopig in combinatie met de functie van secretaris.
Sjaak van de Coolwijk blijft vooralsnog aan als penningmeester en Mart de Graauw zal hem hierbij ondersteunen.
Middels een advertentie in het Keiennieuws gaan we proberen nog mensen te vinden.

Erelidmaatschap.
Hiervoor worden voorgedragen; peter van de Coolwijk en Sjaak van de Coolwijk.
De aanwezigen gaan hier van harte mee akkoord.

Kascontrole.
De kascommissie bestaande uit Riny van Orsouw en Jan van de Coolwijk hebben geen onregelmatigheden ontdekt en daarmee hun goedkeuring gegeven.
Zij worden bedankt en de nieuwe kascommissie bestaat uit Peter van Soest en Rene Janssen.

Jaarprogramma

Ben Brouwer heeft een wedstrijdschema voor 2020 gemaakt en wordt besproken. Het definitieve schema zal binnenkort ook op de website te vinden zijn.
Onduidelijk is wanneer dit voor derden bekend moet zijn i.v.m. reserveren van visplekken e.d. , dit zal nog nagevraagd worden.

Rondvraag m.b.t. de vergadering tot dit moment.

Peter van de Coolwijk bedankt iedereen voor de toekenning van het erelidmaatschap en de waardering die hij ondervonden heeft bij zijn aftreden als secretaris.

Abonnement visblad

hiervoor is nog niet betaald, Ben Brouwer zal de rekening naar betrokkenen mailen.

Competitie
Karpervissen dit jaar wel of niet organiseren ?
Er blijken slechts 3 leden voor te zijn. Dit gaat dus niet door.

Marathonvisssen

Marathonvisssen gaat door

Koningsvissen Slothoeve

Koningsvissen Slothoeve vervalt er blijven 9 wedstrijden over.

Afschrijven.
Na stemming blijkt dat er voor een wedstrijd afgeschreven kan worden.

Wedstrijden

Peter van Zoest zal de aanvraag voor de wedstrijden doen.

Snoeien + onderhoud

Ben zal via mail snoeien en onderhoud organiseren.
Ad van Uden zal het plaatsen + onderhouden van de plaatsnummers voor zij rekening nemen.

Forelvissen
Het forelvissen gaat door . Voorstel is om dit op 5 september te doen.

Karpervissen
Karpervissen gaat niet lukken hiervoor krijgen we geen vergunning.

Rondvraag.

Willy van de Coolwijk zou graag op de website kunnen zien wie en hoe lang iemand lid is.
Ben Brouwer legt uit dat dit onmogelijk is vanwege de privacy wetgeving.

Sluiting
Ben Brouwer dankt iedereen voor zijn inbreng en sluit hiermee de vergadering.